Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace legacy databází do soudobých informačních systémů
Název práce v češtině: Integrace legacy databází do soudobých informačních systémů
Název v anglickém jazyce: Integration of legacy databases to current information systems
Klíčová slova: legacy systém, legacy databáze, integrace dat, návrh frameworku, Visual FoxPro
Klíčová slova anglicky: legacy systems, legacy databases, data integration, framework design, Visual FoxPro
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2016
Datum zadání: 24.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: RNDr. Jiří Helmich
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK