Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteomová analýza secernovaných proteinů Francisella tularensis
Název práce v češtině: Proteomová analýza secernovaných proteinů Francisella tularensis
Název v anglickém jazyce: Proteome analysis of secerned proteins of Francisella tularensis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2016
Datum zadání: 18.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2016
Datum a čas obhajoby: 17.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
  prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK