Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium ledvinných transportních mechanismů radioaktivně značených protilátek
Název práce v češtině: Studium ledvinných transportních mechanismů radioaktivně značených protilátek
Název v anglickém jazyce: Study of renal transport mechanisms of radiolabeled antibodies
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2016
Datum zadání: 15.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.07.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Oponenti: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK