Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Název práce v češtině: Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Název v anglickém jazyce: The beginnings of small businesses and small privatization process during the economic transformation period 1989-1994
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2016
Datum zadání: 15.07.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá dobou tzv. transformace mezi lety 1989-1994. Ve středu zájmu je problematika přechodu z centrálně řízené ekonomiky do ekonomiky volného trhu. Zabývá se především ‘‘malými’’ transformačními procesy, jakým byla například malá privatizace a samotný fakt možnosti podnikat. Práce se zaměřuje na dopady transformačních mechanismů na začínající malé a drobné podnikatele. Paralelně se svobodou podnikání však vzniká i nové politické, morální a myšlenkové ovzduší. To, jak vše komplexně působilo na transformaci ekonomiky a společnosti, je sekundárním cílem práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK