Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Název práce v češtině: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Název v anglickém jazyce: The impact of nature on human health and development
Klíčová slova: příroda, zdraví, vývoj, kognice, stres, zotavení ze stresu
Klíčová slova anglicky: nature, health, development, cognition, stress, stress recovery
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2016
Datum zadání: 12.07.2016
Datum a čas obhajoby: 03.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2018
Oponenti: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK