Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska
Název práce v češtině: Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska
Název v anglickém jazyce: Cooperation of Border guards with civic inhabitants in 60's and 70´s era: example of Cheb region
Klíčová slova: Pohraniční stráž, státní hranice, 5. brigáda Pohraniční stráže, Chebsko, civilní sektor
Klíčová slova anglicky: Border Guard troops, state borders, 5. brigade of Border guards, Cheb region, civilian sector
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2016
Datum zadání: 12.07.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude pojednávat o systému spolupráce vojsk Pohraniční stráže s civilním sektorem. Pokusím se zmapovat aktivity, které patřily ke každodenní rutině vojáků na rotách podél hranic. Toto mapování provedu na základě analýzy rozhovorů s důstojníky 5. brigády vojsk Pohraniční stráže, která sídlila v Chebu. V Chebu sídlily i dva z pěti praporů brigády. Práce se bude věnovat především šedesátým a sedmdesátým letům, kdy byla většina narátorů v aktivní službě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK