Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi mikroskopicky a analyzátorem.
Název práce v češtině: Hodnocení diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi
mikroskopicky a analyzátorem.
Název v anglickém jazyce: Evaluation differential burget leukocytes in peripheral blood microscopically and analyzer.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK