Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita místa Případová studie sídliště Solidarita
Název práce v češtině: Identita místa Případová studie sídliště Solidarita
Název v anglickém jazyce: Place Identity A Case Study of The Solidarita Housing Estate
Klíčová slova: Architektura,Identita místa, Místo, Prostor, Sídliště, Sídliště Solidarita, Sousedství, Urbanismus, Vazba k místu
Klíčová slova anglicky: Architecture, Identity, Housing Estate, Neighborhood, Place, Place Attachment, Place Identity, Solidarita Housing Estate, Space, Urbanism
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2016
Datum zadání: 08.07.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK