Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu
Název práce v češtině: Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu
Název v anglickém jazyce: Comparison of radio formats Evropa 2 and Frekvence 1 in contexts of target group
Klíčová slova: Rádio, rozhlas, rozhlasové vysílání, posluchač, cílová skupina, rádio pro mladé, rozhlasové formáty, Evropa 2, Frekvence 1, Lagardère.
Klíčová slova anglicky: Radio, radio broadcasting, audience, target group, radio for young, station formats, Evropa 2, Frekvence 1, Lagardère.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2016
Datum zadání: 08.07.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: PhDr. Josef Maršík, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
MORAVEC, Václav. Deset let duálního systému rozhlasového vysílání (1989-1999). In: Svět rozhlasu.
Bulletin o rozhlasové práci. 03/2000. Praha: Česky rozhlas, 2000.
Vydané Úsekem komunikace Českého rozhlasu. Podrobně rozebraný vývoj rozhlasového vysílání v letech 1989 – 1999.
JEŠUTOVÁ, Eva. KOLEKTIV. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd.
1. Praha: Česky rozhlas, 2003.
Obsáhlá kniha o jednotlivých etapách vývoje Českého rozhlasu. Každá z devíti kapitol je od jiného autora.
KOLEKTIV.Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001.
Kniha, která je zaměřena na různé oblasti zpravodajství, včetně rozhlasu. Dále se věnuje např. agenturnímu zpravodajství a novým médiím.
MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. Karolinum, Praha, 1995.
Skripta pro posluchače Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Jedná se o sborník teorie rozhlasového programu.
MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Praha, 1999.
Slovník pojmů souvisejících s rozhlasovou tvorbou.
Předběžná náplň práce
Porovnání stanice Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu posluchačů. Definice jednotlivých druhů rozhlasových stanic a zařazení zkoumaných rádií. Charakterizace prvků „rádia pro mladé“ a zkoumání, které z těchto dvou stanic a do jaké míry je naplňuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of radio formats Evropa 2 and Frekvence 1 in contexts of target group. Definition of station formats and targeting of the stations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK