Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium nového směsného suchého pojiva obsahujícího laktosu, mikrokrystalickou celulosu a kukuřičný škrob
Název práce v češtině: Studium nového směsného suchého pojiva obsahujícího laktosu, mikrokrystalickou celulosu a kukuřičný škrob
Název v anglickém jazyce: A study of a novel dry binder composed of α-lactose monohydrate, microcrystalline cellulose and corn starch
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2016
Datum zadání: 07.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2016
Datum a čas obhajoby: 18.10.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2016
Oponenti: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK