Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv věku a jiných faktorů na cytosolovou koncentraci steroidních receptorů u karcinomu prsu
Název práce v češtině: Vliv věku a jiných faktorů na cytosolovou koncentraci steroidních receptorů u karcinomu prsu
Název v anglickém jazyce: Influence of the age and other factors on the cytosol concentration of steroid receptors in breast cancer.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK