Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah pacienta a lékaře
Název práce v češtině: Vztah pacienta a lékaře
Název v anglickém jazyce: Patient-doctor-relationship
Klíčová slova: de lege artis, dříve vyslovená přání, informovaný souhlas, odpovědnost, péče o zdraví, vztah pacienta a lékaře, zdravotnické právo
Klíčová slova anglicky: de lege artis, advanced directives, informed consent, liability, health care, patient-doctor-relationship, medical law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Petra Vyvlečková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.07.2016
Datum zadání: 04.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 11:30
Místo konání obhajoby: míst. 130 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK