Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině
Název práce v češtině: Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině
Název v anglickém jazyce: The semantic changes of the original Ancient Greek vocabulary in Modern Greek
Klíčová slova: sémantika|sémantické přístupy|změna významu|slovní zásoba|klasická řečtina|nová řečtina|diachronní
Klíčová slova anglicky: semantics|change of meaning|vocabulary|Classical Greek|Modern Greek|diachronic|semantic approaches
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dita Vořechovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat diachronní sémantikou řeckého jazyka. Autorka se v úvodu práce pokusí teoreticky obsáhnout problematiku sémantických změn.Vdalší části bude na základě vybraných slov sledovat změnu jejich významu v čase, použití či frekventovanost výskytu.Porovnání bude provedeno mezi klasickou řečtinou a novořečtinou,příp.s ohledem naostatní vývojové fáze řečtiny.
Seznam odborné literatury
Μπαμπινιώτης, Γ., Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων.Κέντρο λεξικολογίας, 2.έκδ. 2011
Traugott, Elizabeth Closs; Dasher, Richard B., Regularity in Semantic Change. Port Chester, NY, USA: Cambridge University Press, 2001
Peregrin, Jaroslav, Úvod do teoretické sémantiky. 2.aktual.vyd., 2002
Setatos, „Semantic change“. In: Christidis (ed.), A history of Ancient Greek. CUP 2007 (s. 667-677)
Černý J., Holeš, J. Sémiotika. Praha: Portál 2004
Fisiak, Jacek, Historical semantics, historical word-formation. Berlin: Mouton, 1985
Geeraerts, Dirk. Diachronic prototype semantics: a contribution to historical lexicology. Oxford: Clarendon Press, 1997
Eckardt, Regine,Meaning Change in Grammaticalization : An Enquiry into Semantic Reanalysis. Oxford University Press, 2006
+ další literatura dle výběru autorky a konzultací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK