Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Detail práce
  
Stanovení plasticity u mikrokrystalické celulosy
Název práce v češtině: Stanovení plasticity u mikrokrystalické celulosy
Název v anglickém jazyce: Determining the plasticity of microcrystalline celulose
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2007
Datum zadání: 20.02.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: Ing. Vladimír Špaček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK