Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České soukromé tiskové agentury na příkladu agentury Herminapress
Název práce v češtině: České soukromé tiskové agentury na příkladu agentury Herminapress
Název v anglickém jazyce: Czech private press agencies on exmaple of agency Herminapress
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK