Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
UN Role in the Mediation of Intractable Conflicts: The Case of Cyprus
Název práce v češtině: Role OSN v mediaci zatvrzelých konfliktů: případ Kypru
Název v anglickém jazyce: UN Role in the Mediation of Intractable Conflicts: The Case of Cyprus
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2016
Datum zadání: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: PhDr. Ondřej Kaleta, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK