Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty kosmologie a antropologie Mikuláše Kusanského
Název práce v češtině: Vybrané aspekty kosmologie a antropologie Mikuláše Kusanského
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of Nicholas of Cusa's cosmology and anthropology
Klíčová slova: Matematická teologie. Apofatická teologie. Theose. Zavinutí. Rozvinutí. Bůh. Nekonečno. Teologická kosmologie. Teologická antropologie. Transcendence. Imanence. Mikuláš Kusánský.
Klíčová slova anglicky: Mathematical theology. Apophatic theology. Theosis. Complicatio. Explicatio. God. Infinity. Theological cosmology. Theological anthropology. Transcendence. Immanence. Nicholas of Cusa.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2016
Datum zadání: 28.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2016
Datum a čas obhajoby: 18.10.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2016
Oponenti: prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK