Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv změny stravovacích a pohybových návyků na tělesné složení u osob po poškození míchy
Název práce v češtině: Vliv změny stravovacích a pohybových návyků na tělesné složení u osob po poškození míchy
Název v anglickém jazyce: Effect of changes in physical activity and nutrition on body composition in people with spinal chord injury
Klíčová slova: míšní léze, nutrice, pohybová aktivita, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: spine, rehabilitation, physical activity, nutrition intervention
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2016
Datum zadání: 21.09.2016
Datum a čas obhajoby: 10.05.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2017
Oponenti: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Michaela Malá
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude pokračováním bakalářské práce, která byla zaměřená na půlroční pohybovou a nutriční intervenci a změnu tělesného složení u osob po poškození míchy. Jelikož bakalářská práce byla pouze pilotní studií, bude v diplomové práci rozšířena výzkumná skupina na větší a prokazatelnější počet osob (minimálně 15 osob), aby se ukázalo, jak velký význam a zda vůbec, tyto hypotézy mají.

Cíle: rozvinout a lépe specifikovat dříve zkoumaný vliv půlročního intervenčního programu zaměřeného na pohybovou aktivitu a změnu stravovacích návyků na tělesné složení u vybrané skupiny osob po poškození míchy.

Metody sběru dat: - empiricko-teoretická práce

- kvantitativní výzkum zkoumající vliv pohybové aktivity na tělesné

složení u osob po poškození míchy

- výsledky: vyhodnocení pomocí programu Microsoft Excel + zpracování

pomocí grafů
Seznam odborné literatury
Literatura:

Bajič, Z., B., Ponorac, N., Raseta, N. & Bajič, D. (2013) Body Composition Changes Under the Influence of Aerobic Physical Activity. Homo Sporticus. 15(1), 47-52.

Duran, F., Lugo, L., Ramirez, L.& Eusse, E. (2001) Effects of an exercise program on the rehabilitation of patients with spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82(10), 1349-1354.

Eriks-Hoogland, I., de Groot, S. Snoek, G., Stucki, G., Post, M. & van der Woude, L. (2016) Association of Shoulder Problems in Persons With Spinal Cord Injury at Discharge From Inpatient Rehabilitation With Activities an Participation 5 Years Later. Arch Phys Med Rehabil, 97(1), 84-91.

Faltýnková, Z. (1997). Paraplegie, tetraplegie. Praha, Svaz paraplegiků.

Gater, D. (2007). Obesity after spinal cord injury. Phys Med Rehabil Clin N Am, 18(2), 333–351
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK