Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Individuální rozpoznávání u papoušků šedých
Název práce v češtině: Individuální rozpoznávání u papoušků šedých
Název v anglickém jazyce: Individual recognition in grey parrots
Klíčová slova: vnitrodruhové individuální rozpoznávání, papoušek šedý, komparativní kognice, vizuální rozpoznávání, mezidruhové rozpoznávání
Klíčová slova anglicky: conspecific individual recognition, african grey parrot, comparative cognition, visual recognition, inter-species recognition
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2016
Datum zadání: 24.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jana Brojerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK