Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Harold Wilson a proměna vztahu k EHS mezi lety 1964-1967
Název práce v češtině: Harold Wilson a proměna vztahu k EHS mezi lety 1964-1967
Název v anglickém jazyce: Harold Wilson and the change in the attitude towards the EEC between the years 1964-1967
Klíčová slova: Harold Wilson, Velká Británie, EHS, zahraniční politika, Labouristická strana
Klíčová slova anglicky: Harold Wilson, Great Britain, EEC, foreign policy, Labour Party
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: PhDr. Marek Pečenka
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK