Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům její náhrady
Název práce v češtině: Újma v občanském právu se zřetelem k sankčním aspektům
její náhrady
Název v anglickém jazyce: Damage in civil law with respect to the punitive aspects
of compensation
Klíčová slova: Újma, škoda, nemajetková újma, náhrada újmy, sankční náhrada újmy, sankční funkce náhrady újmy
Klíčová slova anglicky: Damage, material damage, immaterial damage, damages, punitive damages, punitive function of damages
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK