Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of Political Shii Islam in Post-Saddam Hussein Iraq
Název práce v češtině: Vývoj politické ší‘y v postsaddámovském Iráku
Název v anglickém jazyce: Development of Political Shii Islam in Post-Saddam Hussein Iraq
Klíčová slova: Islám|šíitský islám|politický islám|milice|Irák
Klíčová slova anglicky: Islam|Shii Islam|Political Islam|militias|Iraq
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá vznikem a následným rozpukem politické ší‘y po vpádu amerických vojsk a sesazení diktátora Saddáma Husajna. Práce nejprve iráckou ší‘u historicky a teologicky ukotvuje a následně rozebírá všechny její aspekty včetně ovlivnění a vazeb na zahraniční ší‘itská hnutí, roli ší‘y v postsaddámovském iráckém politickém islámu, vznik ší‘itských milicí a predikci role ší‘y v budoucí irácké společnosti. Práce vychází z analýzy projevů a textů hlavních představitelů irácké ší‘y, dobových i současných zpráv z oblasti, jakož i role sociálních sítí a vše dává do kontextu relevantní zahraniční literatury. Práce tak stojí na předělu mezi prací historickou, islamologickou a politologickou.
Seznam odborné literatury
Barzegar, Kayhan. „IRAN’S FOREIGN POLICY IN POST-INVASION IRAQ“ MIDDLE EAST POLICY, VOL. XV, NO. 4, WINTER 2008
Black, Anthony. The History of Islamic Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.
Brown, Nathan J. „Is Political Consensus Possible in Iraq?“ Carnegie Endowment for International Peace (2005).
Gaub, Florence. „An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations In Post-Saddam Iraq.“ Carnegie Endowment for International Peace (2016).
Gleave, Robert. Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbari Shi’i School. Leiden: Brill, 2007.
Haddad, Fanar. „SHIA-CENTRIC STATE-BUILDING AND SUNNI REJECTION IN POST 2003 IRAQ“ Carnegie Endowment for International Peace (2016).
Hunter, Shireen T. „Iran and the Spread of Revolutionary Islam“ Third World Quarterly, Vol. 10, No. 2, Islam & Politics (Apr., 1988), pp. 730-749.
Kedourie, Elie. „Anti-Shiism in Iraq under the Monarchy.“ Middle Eastern Studies, Vol. 24, No. 2 (Apr., 1988), pp. 249-253.
Momen, Moojan. An Introduction to Shi’i Islam. New Haven: Yale University Press, 1985.
Mowle, Thomas S. „Iraqi’s Militia Problem.“ Survival | vol. 48 no. 3 | Autumn 2006 | pp. 41–58.
Salamey Imad and Zanoubia Othman. „Shia Revival and Welayat Al-Faqih in the Making of Iranian Foreign Policy“ Politics, Religion & Ideology Vol. 12, No. 2, 197–212, June 2011.
Samii A. William. „SHIA POLITICAL ALTERNATIVES IN POSTWAR IRAQ“ MIDDLE EAST POLICY, VOL. X, NO. 2, SUMMER 2003.
Schmidt, Soren. „THE ROLE OF RELIGION IN POLITICS. THE CASE OF SHIA-ISLAMISM IN IRAQ“ Nordic Journal of Religion and Society (2009), 22 (2): 123–143.
Shanahan, Rodger. „Shi‘a political development in Iraq: the case of the Islamic Da‘wa Party“ Third World Quarterly, Vol. 25, No. 5, pp 943–954, 2004.
Al-Sheikh Safa Rasul and Emma Sky. „Iraq since 2003: Perspectives on a Divided Society“ Survival | vol. 53 no. 4 | August–September 2011 | pp. 119–142.
Terhalle, Maximilian. „ARE THE SHIA RISING?“ MIDDLE EAST POLICY, VOL. XIV, NO. 2, SUMMER 2007.
Thuber, Ches. „Militias as sociopolitical movements: Lessons from Iraq's armed Shia groups“ Small Wars & Insurgencies, 25:5-6, 900-923.
Vaezi, Ahmad. „Shia Political Thought“ Islamic Centre of England 2004.
Wimmer, Andreas. „Democracy and Ethno-religious Conflict in Iraq“. Survival (2003) 45:4, 111-134.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK