Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální uspořádání kmene Santálců
Název práce v češtině: Sociální uspořádání kmene Santálců
Název v anglickém jazyce: The social organization of the Santhal tribe
Klíčová slova: Santálci|Indie|sociální uspořádání|manželství
Klíčová slova anglicky: Santhals|India|social organization|marriage
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2016
Datum zadání: 21.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce pojednává o sociálním uspořádání kmene Santálců. Zaměřuje se na rozmístění tohoto kmene, klanovou strukturu, hierarchii uvnitř kmene a především na koncept manželství. Úkolem práce je kmen popsat a podat čtenáři ucelený pohled na santálský způsob interakce mezi mužem a ženou. Věnuje se vývoji jejich vzájemného soužití. První část práce se zabývá popisem kmene a obecnou sociální hierarchií mezi členy santálské vesnice s důrazem na výchovu dívek a chlapců. Následuje pojednání o svatebním obřadu a o rolích muže a ženy v manželství. Práce rovněž zkoumá manželská tabu a v poslední části je popsána problematika rozvodu.
Seznam odborné literatury
ANNAS, M. a kolektiv. Přežili...! Poslední primitivní kmeny světa. Praha: Nakladatelství Fortuna Libri, 2010. ISBN: 978-80-7321-516-3.
BODDING, P.O. A chapter of Santal folklore. Oslo: Nakladatelství Kristiania: A.W. Brøggers boktrykkeri A. S., 1924.
GAUSDAL, Johannes. The Santal Khuts - Contribution to Animistic Research. London: Nakladatelství Kegan Paul and Trench, 1960.
GOSWAMI, Nilanjan, SAHA, Sumita. Man in India: Religious Life and Belief System of The Santals - A Case Study in Solageria Village. New Delhi: Nakladatelství Serials Publications, ISSN :0025-1569.
MATHUR, Nita. Santhal worldview. New Delhi: Nakladatelství Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company, 2001. ISBN: 81-7022-866-2.
NUTT, David. Folklore of the Santal Parganas. London: Nakladatelství Long Acre, 1909.
PATNAIK, Nityananda. Folklore of tribal communities. New Delhi: Nakladatelství Gyan Publishing House, 2002. ISBN: 81-212-0776-2.
PEDERSON, M.A. Sketches from Santalistan. Minneapolis: Nakladatelství Den Lutherske Missionaer, 1913. ISBN: C22-213968.
ROY, Souvanic. Santhal architecture. Calcutta: Nakladatelství Folk and Tribal Cultural Centre, 1998.
TROISI, J. Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among Santals. New Delhi: Nakladatelství Manohar, 2000. ISBN: 81-7304-340-X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK