Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spisovatelky Moderní revue a tematizace ženství v období české dekadence
Název práce v češtině: Spisovatelky Moderní revue a tematizace ženství v období české dekadence
Název v anglickém jazyce: Women writers in the decadent revue Moderní revue
Klíčová slova: česká dekadence|fin de siècle|ženské autorky|Moderní revue|secesní ornament|nová žena
Klíčová slova anglicky: Czech decadence|fin de siècle|women authors|Moderní revue|art nouveau ornament|new women
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2016
Datum zadání: 20.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Topor, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se věnuje českou literární tvorbě žen přelomu 19. a 20. století v období secese, zvláště autorkám publikujícím v časopise Moderní revue (primárně Růženu Jesenskou, Luisu Zikovou a Edvarda Klase). Práce sleduje také autorky jinojazyčné, hlavně z okruhu tzv. Berlínské a kristiánské moderny, které byly okruhu Moderní revue blízké. Důraz je kladen hlavně na dobové zobrazování a chápání ženství, totiž ženy jakožto něčeho iracionálního, sexuálního, spjatého s tělesností. Na základě dobového kulturního a sociálního kontextu se práce pokusí o charakteristiku období a uměleckých tendencí s ním spojených, tak jak se prohevila v konkrétních díle autorek.
Seznam odborné literatury
CAR, Anna: Czeszki trajektorie tozsamosci w prozie czeskich modernistek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012.
HAYES, Kathleen: A world apart and Other Stories, Praha: Karolinum, 2001.
HECZKOVÁ, Libuše, PACHMANOVÁ, Martina, ŠÁMAL, Petr (eds.): Jako odlesk měsíce v jezeře, Polička: Arbon vitae, 2014.
KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří: Milý přítely (dopisy Edvardu Klasovi), ed. L. Heczková, A. Zachová, G.M. Zemanová. Praha: Thyrsus, 2001.
PROCHÁZKA, Arnošt: Moderní revue pro literaturu, umění a život. Praha: 1895-1925.
PYNSENT, Pynsent B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře, Praha: Karolinum, 2008.
RECLAM, Philipp: Die Wiener moderne. Stuttgart: Reclam, 1981.
URBAN, Otto M., MERHAUT, Luboš: Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995.
URBAN, Otto M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění českých zemích 1880-1914, Praha: Arbor vitae, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK