Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Structural studies of LEDGF/p75 interactions
Název práce v češtině: Strukturní studie interakcí proteinu LEDGF/p75.
Název v anglickém jazyce: Structural studies of LEDGF/p75 interactions
Klíčová slova: proteinová krystalografie, virus HIV, trojrozměrná struktura, traskripční faktor
Klíčová slova anglicky: protein crystallography, HIV, three-dimensional structure, transcription factor
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK