Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transkripční regulace genové exprese transportéru léčiv
Název práce v češtině: Transkripční regulace genové exprese transportéru léčiv
Název v anglickém jazyce: Transcriptional regulation of drug transporters
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK