Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nicolae Ceauşescu a jeho postoj ke vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v 1968
Název práce v češtině: Nicolae Ceauşescu a jeho postoj ke vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v 1968
Název v anglickém jazyce: Nicolae Ceauşescu and his stance towards the invasion of the Warsaw pact armies to Czechoslovakia in 1968
Klíčová slova: Pražské jaro, Nicolae Ceauşescu, Varšavská smlouva, intervence, invaze, Rumunsko, komunismus
Klíčová slova anglicky: Prague spring, Nicolae Ceauşescu, Warsaw Pact, intervention, invasion, Romania, communism
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2016
Datum zadání: 23.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK