Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oprava poškození DNA vyvolaného sirným yperinem a jeho vztah k cytotoxicitě
Název práce v češtině: Oprava poškození DNA vyvolaného sirným yperinem a jeho vztah
k cytotoxicitě
Název v anglickém jazyce: The repair of DNA damage induced with suphur mustard and its relationship to the cytotoxicity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK