Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Průzkum spokojenosti žen po císařském řezu v kontextu s volbou anestezie
Název práce v češtině: Průzkum spokojenosti žen po císařském řezu v kontextu s volbou anestezie
Název v anglickém jazyce: Satisfaction survey woman after Caesarean section in context with the choice of anesthesia
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2016
Datum zadání: 15.06.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: Mgr. Jana Matulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK