Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays in Macroeconomics with Heterogeneous Agents and Portfolio Choice
Název práce v češtině: Eseje o heterogenních agentech a volbě portfolia v makroekonomii
Název v anglickém jazyce: Essays in Macroeconomics with Heterogeneous Agents and Portfolio Choice
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ctirad Slavík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2016
Datum zadání: 15.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2016
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Oponenti: Marios Karabarbounis, Ph.D.
  Dirk Krueger, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK