Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl
Název práce v jazyce práce (slovenština): Príprava povrchu Si(110)-Tl pre depozíciu organických molekúl
Název práce v češtině: Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul
Název v anglickém jazyce: Preparation of the Si(110)-Tl surface for deposition of organic molecules
Klíčová slova: STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, ftalocyaniny
Klíčová slova anglicky: STM, Si(110), Tl, 16x2, 1x1, phthalocyanines
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2017
Datum zadání: 23.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: RNDr. Petr Zimmermann, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zvládnutí techniky řádkovací tunelové mikroskopie.
2) Nalezení podmínek pro optimální přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl.
3) Rešerše literatury z oblasti interakce kovů s povrchem Si(110).
4) Test depozice organických molekul na připravený povrch.
5) Zpracování a diskuse výsledků.
Seznam odborné literatury
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379.
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Čerstvé výsledky ukazují, že povrch Si(111)-Tl může být použit pro růst uspořádaných vrstev organických molekul - ftalocyaninů díky pasivaci reaktivního povrchu Si. Podobnou strukturu Tl-Si lze pravděpodobně připravit i na povrchu s orientací (110). Oproti Si(111) je tento povrch anizotropní a lze očekávat, že se anizotropie promítne do růstu uspořádaných vrstev.

Cílem práce bude najít podmínky pro přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl, kvalita povrchu bude kontrolována pomocí řádkovací tunelové mikroskopie (STM). Pomocí STM budou dále studovány elektronické vlastnosti povrchu, přítomnost a vliv defektů. Následně bude otestován růst vrstev organických molekul na tomto povrchu. Téma práce zapadá do širšího výzkumného plánu v současnosti realizovaného ve skupině.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=242
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=242
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK