Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rocker pamětníkem: Obrazy vlastní životní pouti v memoárech českých rockových hudebníků
Název práce v češtině: Rocker pamětníkem: Obrazy vlastní životní pouti v memoárech českých rockových hudebníků
Název v anglickém jazyce: Rock Star as a Old-Timer: Representations of their Own Lives in the Memoirs of Czech Rock Musicians
Klíčová slova: rock|autobiografie|pamětník|rocker|stereotyp
Klíčová slova anglicky: rock|autobiography|old-timer|rock musician|stereotype
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2016
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na specifický žánr memoárových vyprávění českých rockerů, který vytváří dosti podstatný segment současných memoárových vyprávění; přihlížet bude pochopitelně i k hraničním kategoriím hudebním (folk, pop) či k žánrům (vzpomínání zachycené formou rozhovoru, fikční práce s tematickou autobiografického ohlédnutí se za vlastní minulostí). Práce se zaměří jak na ustálené, opakující se obrazy, stereotypy a klišé (undergroundové veselé ghetto, boj proti režimu), tak i na jedinečné způsoby autobiografického psaní a vzpomínání, jež tento materiál skýtá. Práce bude analyzovat i vliv žánru (hudba i autobiografické vzpomínání) na způsob života a na jeho vytvářený obraz, na chápání role rockového žánru na české hudební scéně, vymezení alternativy a undergroundu. Cílem by měl být příspěvek ke specifické poetice autobiografického psaní.
Seznam odborné literatury
Primární literatura (jen některým dílům bude věnována centrální výkladová pozornost):
AMBROŽ, Michal, HALOUN, Karel a MATTUŠ, Jan. Já už si to, ty vole, nepamatuju přesně: ale dalo by se to někde dohledat, aneb, Děravá rekapitulace. Vyd. 1. Modřice: Julius Zirkus, 2012.
DENČEVOVÁ, Ivana et al. Tváře undergroundu. Vyd. 1. V Praze: Radioservis, 2012.
DIESTLER, Radek. Totálně Našrot, aneb, Příběh naší nejlepší neperspektivní kapely. Vyd. 1. V Havlíčkově Brodě: Petrkov, 2011.
HAGEN, Lou Fanánek. Tak to bylo, tak to je.... Vyd. 1. Praha: Hagen & Veselý, 1995.
GRATIAS, Petr a VÁNĚ, Pavel. V erbu Progres: kompletní historie legendární artrockové kapely. Vyd. 1. V Brně: Jota, 2014.
CHADIMA, Mikoláš. Alternativa: svědectví o českém rock & rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k "nové vlně se starým obsahem"). Vyd. 1. Brno: Host, 1992.
JANDA, Petr. Dávno. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2011.
JANDA, Petr. Olympic 50. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012.
JIROUS, Ivan Martin. Pravdivý příběh Plastic People. Vyd. 1. Praha: Torst, 2008.
MICHL, Otakar. Trable den co den: vzpomínky na léta nejen v undergroundu. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2012.
NEDUHA, Jaroslav Jeroným. Životaběh. Praha: Galén, 2016.
PAVLÍČEK, Michal. Země vzdálené. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
POSPÍŠIL, Ivo a JURÁSEK, Vladimír. Příliš pozdě zemřít mladý. 1. vydání. V Praze: BiggBoss, 2015.
RÖSSLER, Josef Bobeš: Obraz doby aneb chaotické vzpomínky na život v českém undergroundu 70. let. Praha: Pulchra, 2009.
SMETANA, Vladimír Hendrix: Od dospívání k dozpívání. Praha: Pulchra, 2016.
VEIT, Vladimír: Ještě to neskončilo. Praha: Galén, 2016.
VONDRUŠKA, Josef: Chlastej a modli se. Praha: Torst, 2006.
WÜNSCH, Jan Ivan et al. Bav se s volem o sobotě: Jasná páka & Hudba Praha - Jan Ivan Wünsch, Jan Ivan Wünsch - Jasná páka & Hudba Praha. Vyd. 1. Modřice: Julius Zirkus, 2009.

Sekundární literatura:
BITRICH, Tomáš et al. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
GOODWIN, James: Autobiography: The Self Made Text. New York: Twayne Publishers, 1993.
JONSSONOVÁ, Pavla. Mýty české hudební alternativy osmdesátých let. Praha: Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií, 2013. 247 s. a 8 s. příloh. Vedoucí dizertační práce Doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD.
KOTEK, Josef. O české populární hudbě a jejích posluchačích: Od historie k současnosti. 1. vyd. Praha: Panton, 1990.
KOTEK, Josef. Od rejdováku k rocku: historie české populární hudby v kostce. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1989.
KOUŘIL, Vladimír. Český rock'n'roll 1956–1969. Praha: Jazzová sekce, 1981.
LEJEUNE, Philippe: On Autobiography. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988.
Olney, James: Metaphors of Self: The Meaning in Autobiography. Princeton, Princeton University Press, 1972.
OLNEY, James, ed.: Studies in Autobiography. New York, Oxford University Press, 1988.
LINDAUR, Vojtěch a KONRÁD, Ondřej. Bigbít. Vyd. v tomto uspořádání 1. Praha: Torst, 2001.
LINDAUR, Vojtěch a KONRÁD, Ondřej. Život v tahu aneb Třicet roků rocku. Praha: Delta, 1990.
MOCNÁ, Dagmar, PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.
OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Rock and pop, 1996, 1997, 1998.
OPEKAR, Aleš. Podstata a vývoj české rockové hudby. [S.l.: s.n.], 1992.
POLEDŇÁK Ivan: Rock: Nástin podstaty a vývoje, Opus musicum, 1986, č. 3, s. 74.
POLEDŇÁK, Ivan a Cafourek, Ivan. Sondy do popu a rocku. 1. vyd. Praha: H & H, 1992.
POLEDŇÁK, Ivan a kol. Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 352 s.
SADIE, Stanley, ed. a TYRRELL, John, ed. The new Grove dictionary of music and musicians. 2nd ed. London: Macmillan, 2001. 29 sv.
SOUKUPOVÁ, Klára. Autobiografie: žánr a jeho hranice. Česká literatura, 2015, roč. 63, č. 1, s. 49–72.
STARÝ, Jiří. Tři studie o moderní populární hudbě: rock, folk, jazz. Praha: Olympia, 1988.
TARANENKOVÁ, Ivana, ed. Možnosti autobiografickosti. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013.
TŮMA, Jaromír. Bigbít, aneb, Pendl mezi somráky a veksláky. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1999.
VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK