Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Pivní cestovní ruch v Libereckém kraji
Název práce v češtině: Pivní cestovní ruch v Libereckém kraji
Název v anglickém jazyce: Beer tourism in the Liberec Region
Klíčová slova: pivní cestovní ruch; gastronomický cestovní ruch, pivo, produkt PCR
Klíčová slova anglicky: beer tourism; gastronomic tourism, beer, tourist product
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Oponenti: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza nabídky a potenciálu rozvoje produktů pivního cestovního ruchu v Libereckém kraji, typologie, dopady, klíčoví aktéři, trendy do budoucnosti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK