Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů a jejich sirných analogů
Název práce v češtině: Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů a jejich sirných
analogů
Název v anglickém jazyce: Synthesis of antimicrobial active anilides and their sulphur analogues
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK