Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha oxidu dusnatého při helmintózách
Název práce v češtině: Úloha oxidu dusnatého při helmintózách
Název v anglickém jazyce: The role of nitric oxide in helminthoses
Klíčová slova: oxid dusnatý, helmint, helmintóza, iNOS, makrofág, infekce
Klíčová slova anglicky: nitric oxide, helminth, helminthosis, iNOS, macrophage, infection
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: RNDr. Tereza Leštinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Oxid dusnatý (NO) je biologicky aktivní plyn, který hraje roli mj. i v imunitní odpovědi proti patogenům. Tradičně je jeho působení zkoumáno v případě mikrobiálních a protozoárních infekcí. Ukazuje se však, že se může podílet i na imunitní odpovědi vedené proti parazitickým helmintům. Tato práce si proto klade za cíl shrnout poznatky o úloze NO při helmintárních infekcích obratlovčích i bezobratlých hostitelů.

Navrhovaná struktura práce:
• základní charakteristika NO
• metody studia role NO při infekcích
• účinky NO na helminty - in vitro
• úloha NO v regulaci helmintóz - in vivo
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK