Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Chalkony a jejich analogy jako potenciální léčiva
Název práce v češtině: Chalkony a jejich analogy jako potenciální léčiva
Název v anglickém jazyce: Chalcones and their analogues as potential drugs.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum a čas obhajoby: 24.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2006
Oponenti: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
  prof. RNDr. PhMr. Jozef Čižmárik, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK