Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika zaměstnanosti v podání sociálnědemokratických ministrů Jaromíra Nečase a Michaely Marksové-Tominové
Název práce v češtině: Politika zaměstnanosti v podání sociálnědemokratických ministrů Jaromíra Nečase a Michaely Marksové-Tominové
Název v anglickém jazyce: Employment Policy by Social Democratic Ministers Jaromír Nečas and Michaela Marksová-Tominová
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2016
Datum zadání: 09.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Michaela Veselá Hiekischová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK