Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Stanovení 6-sulfatoxymelatoninu kapilární elektroforézou
Název práce v češtině: Stanovení 6-sulfatoxymelatoninu kapilární elektroforézou
Název v anglickém jazyce: Determination of 6-sulfatoxymelatonin by capillary electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Jezberová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2005
Datum zadání: 03.10.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK