Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence zhoubných nádorů varlat u chlapců vybraných středních škol
Název práce v češtině: Prevence zhoubných nádorů varlat u chlapců vybraných středních škol
Název v anglickém jazyce: Prevention of malignant testicular tumors among young men from selected high schools
Klíčová slova: Mužské zdraví, rakovina varlat, prevence, samovyšetření
Klíčová slova anglicky: Men's health, testicular cancer, prevention, self-examination
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2016
Datum zadání: 09.06.2016
Datum a čas obhajoby: 24.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2018
Oponenti: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK