Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formulace biodegradabilních nanočástic s terbinafinem
Název práce v češtině: Formulace biodegradabilních nanočástic s terbinafinem
Název v anglickém jazyce: Formulation of biodegradable nanoparticles containing terbinafine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2006
Datum zadání: 15.06.2006
Datum a čas obhajoby: 09.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.10.2006
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK