Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzská kultura v Praze
Název práce v češtině: Francouzská kultura v Praze
Název v anglickém jazyce: French culture in Prague
Klíčová slova: Gastronomie, francouzská kuchyně, UNESCO, Michelin, Gault&Millau, kuchařská soutěž, významné osobnosti francouzské gastronomie, Bocuse d’Or, regionální francouzské speciality, Beaujolais Nouveau, Týden Francie, Francouzský týden, Francouzské trhy Kampa
Klíčová slova anglicky: Gastronomy, French cuisine, UNESCO, Michelin, Gault&Millau, cooks’ competition, icons of the French gastronomy, Bocuse d’Or, French regional specialities, Beaujolais Nouveau, Week of France, French week, French market Kampa
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2016
Datum zadání: 07.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešení práce:
1) Studium relevantní literatury
2) Analýza internetových zdrojů
3) Zpracování podrobné osnovy práce
4) Postupné zpracování jednotlivých kapitol
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá vývojem gastronomie, francouzské kuchyně a její dostupností v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK