Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Letovisko Senohraby - příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industriální
Název práce v češtině: Letovisko Senohraby - příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industriální
Název v anglickém jazyce: Summer resort Senohraby. Contribution to study of transformation suburban landscape during the period od industrialization
Klíčová slova: letovisko, industrializace, villegiatura,sociální skladba rekreantů, letní hosté, letní byty, masová rekreace, sportovní aktivity, okrašlovací spolek, Senohraby
Klíčová slova anglicky: summer resort, industrialization, villegiature, social structure holidaymakers, summer guests, summer flats, mass recreation. sport activities, beautification committee, Senohraby
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2016
Datum zadání: 01.07.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK