Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení sprejově sušených směsí chitosanu a paracetamolu
Název práce v češtině: Hodnocení sprejově sušených směsí chitosanu a paracetamolu
Název v anglickém jazyce: Evaluation of spray dried chitosan-paracetamol blends
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Musilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.07.2006
Datum zadání: 23.07.2006
Datum a čas obhajoby: 09.10.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.10.2006
Oponenti: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK