Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Veřejné nálady v Japonsku na přelomu 20. a 30. let 20. století
Název práce v češtině: Veřejné nálady v Japonsku na přelomu 20. a 30. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Public Sentiments in Japan at the turn of 1920s and 1930s
Klíčová slova: ultranacionalismus|nacionalismus|radikalismus|Japonsko|imperiální demokracie|meziválečné Japonsko|Mandžuský incident
Klíčová slova anglicky: ultranationalism|nationalism|radicalism|Japan|imperial democracy|interwar Japan|Manchurian incident
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2016
Datum zadání: 09.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2016
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka bude zkoumat vývoj veřejných nálad v Japonsku v uvedeném období. Emoce (pocit hrdosti a hanby) hrály v moderní době vždy velmi podstatnou roli, a v této době jejich role vzrostla se světovou hospodářskou krizí, s vyostřenou krizí okolo Londýnské konference, a nový obrat nastal se záborem Mandžuska.
Práce bude reflektovat zejména následující body:
· popis charakteru tzv. imperiální demokracie,
· sledování vývoje zahraniční politiky (Šidehara, Tanaka),
· dopad světové hospodářské krize na vnitropolitické uspořádání (prudký úpadek pověsti politických stran),
· vzestup extremismu,
· role tisku
· reakce veřejnosti na zábor Mandžuska
Autorka bude intenzívně pracovat s japonskou referenční literaturou a dobovými prameny, viz poslední titul v Doporučené literatuře Širjó ni miru Nihon no kindai.
Seznam odborné literatury
Beasley, W. G. The Rise of Modern Japan. New York: St. Martin's Press, 1990
Borton, H. Japan since 1931: Its Political and Social Developments. New York, 1940 [online]
Crowley, J. B. Japanese Army Factionalism in the Early 1930'. The Journal od Asian Studies, Vol.21, No. 3 (May, 1962), str.309-326
Duus, P. The Cambridge History of Japan. Vol. 6: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Large, S. S. Emperor Hirohito and Showa Japan: A Political Biography. London: Routledge, 1992
Maruyama, M. Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics. London: Oxford University Press, 1963
Reynolds, E. B. Japan in the Fascist Era. New York: Palgrave Macmillan, 2004
Sasaki, F. Nationalism, Political Realism and Democracy in Japan: the Thought of Masao Maruyama. London; New York: Routledge, 2012
Smith, K. A Time of Crisis: Japan, the Great Depression and Rural Revitalization. Harvard University Press, 2001
Storry, R. The Double Patriots: A Study of Japanese Nationalism. Cambridge: The Riverside Press
Totten, G. O. The Social Democratic Movement in Prewar Japan. New Haven: Yale University Press, 1966
Wilson, G. M. Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki 1883-1937. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969
Yoshitake O. Five Political Leaders of Modern Japan: Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Hara Takashi, Inukai Tsuyoshi amd Saionji Kimmochi. Tokyo: University of Tokyo Press, 1986
Young, Louise, Japan´s Total Empire: Manchuria and Culture of Wartime Imperialism, California UP, 1999
Scalapino, R. Democracy and the Party Movement in Prewar Japan, Failure of the First Attempt, California UP, 1962
Širjó ni miru Nihon no kindai (Japonská moderna na základě historických pramenů), Vývoj od otevření země do pválečné doby, zejm. kap. 4 „Konstituční politika v ohrožení“, dostupné elektronicky na stránkách Knihovny japonského parlamentu: http://www.ndl.go.jp/modern
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK