Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace sekvenční injekční analýzy ve farmaceutické analýze
Název práce v češtině: Aplikace sekvenční injekční analýzy ve farmaceutické analýze
Název v anglickém jazyce: Application of Sequential injection analysis in pharmaceutical analysis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Marie Blešová, CSc.
  prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK