Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rusko na fotografiích přelomu 19. a 20. století
Název práce v češtině: Rusko na fotografiích přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Russia in Photographs at the Turn of the 19th and the 20th Century
Klíčová slova: ruská fotografie|fotografie|Rusko|ruské impérium|19. století|počátek 20. století|dokument|historická paměť|dokumentární fotografie|historie fotografie
Klíčová slova anglicky: Russian photography|Photography|Russia|the Russian Empire|the 19th century|Beginning of the 20th century|Document|Collective memory|Documentary photography|History of photography
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2016
Datum zadání: 03.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci hodlám provést studii ruských fotografií dokumentárního typu. Analýza bude sledovat vývoj ruské fotografie od poloviny 19. století, kdy se fotografie jako nový umělecký směr v Rusku prosazovala, až do pádu carského režimu v roce 1917, jež násilně přerušil kontinuitu dosavadní dokumentární tradice a nastavil nové priority a zájmy. Mým záměrem je akcentovat charakteristický rys ruské fotografie coby důležitého prostředku tvorby národní paměti a podpory vzniku všeobecné představy o geografické a etnické podobě ruského impéria u jeho obyvatel.
Seznam odborné literatury
ALLHOUSE, Robert H. (eds.), Photographs for the Tsar: The pioneering color photography of Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii commissioned by Tsar Nicholas II, New York 1980.
ELLIOT, David (eds.), Photography in Russia 1840-1940, Berlin 1992.
LYONS, Marvin, Russia in Original Photographs 1860–1920, 1977.
MACEK, Václav, The History of European Photography 1900-1938, Bratislava 2010.
MOYNAHAN, Brian, Rusko 20. století, Praha 1995.
STIGNEEV, V. T., Vek fotografii 1894–1994: Ocherki istorii otechestvenoj fotografii, Moskva 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK