Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí – skutečnost nebo mýtus?
Název práce v češtině: Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí – skutečnost nebo mýtus?
Název v anglickém jazyce: Latitudinal diversity gradient of vascular plant species in the alpine areas – fact or fiction?
Klíčová slova: latitudinální gradient diverzity, alpínská vegetace, diverzita cévnatých rostlin, temperátní pohoří, tropická pohoří
Klíčová slova anglicky: latitudinal diversity gradient, alpine vegetation, vascular plant diversity, temperate mountain ranges, tropical mountain ranges
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2020
Oponenti: Mgr. Martin Macek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Korner C. & Spehn E.M. 2002. Mountain Biodiversity. A Global Assessment. Panthenon Publ.
Burga C.A. et al. 2004. Gebirge der Erde. Ulmer.
Předběžná náplň práce
Společenstva alpínských rostlin jsou charakterizována velkou druhovou diverzitou. Jaká je proměnlivost této diverzity v různých horských oblastech světa na různých prostorových škálách však dosud nebylo popsáno. Otázkou tak mimo jiné zůstává, do jaké míry diverzita alpinských společenstev rostlin odpovídá obecnému makroekologickému gradientu klesající diverzity organismů od rovníku do vyšších zeměpisných šířek. Cílem bakalářské práce je porovnat druhovou diverzitu alpínských společenstev rostlin na gradientu zeměpisné šířky a popsat hlavní faktory, které tuto diverzitu určují. Práce bude zaměřená především na porovnání diverzity temperátních a tropických horských oblastí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK