Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Irština jako menšinový úřední jazyk
Název práce v češtině: Irština jako menšinový úřední jazyk
Název v anglickém jazyce: Irish as a minority official language
Klíčová slova: irština, menšinové jazyky, EU, Irsko
Klíčová slova anglicky: Irish, minority language, EU, Irland
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2016
Datum zadání: 16.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Základním cílem práce je zmapovat postavení irštiny v Irsku s ohledem na podporu státu (a výsledky této podpory). Současně by měla být pozornost zaměřena na postavení irštiny v rámci EU a hledání odpovědi na otázku, proč irská vláda v současnosti svůj postoj k "ochraně" irštiny na evropské úrovni omezila.
Seznam odborné literatury
DOYLE, Aidan. A History fo the Irish Language: From the Norman Invasion to Independence. OUP Oxford: 2015, 384 s. ISBN 9780797037740.

EDWARDS, JR. Minority languages and group identity : cases and categories. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub: 2010. ISBN: 978-90-272-1866-7.

FRANK, J. Irsko. Praha : Libri, 2006. ISBN: 80-7277-294-5.

Ó MURCHADHA, Noel P. The Efficacy of Unitary and Polynomic Models of Codification in Minority Language Contexts: Ideological, Pragmatic and Pedagogical Issues in the Codification of Irish. Journal of Multilingual and Multicultural Development [online]. 2016, 37(2), 199-215. ISSN 01434632. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=EJ1086923&scope=site

Ó RIAIN, S. Irish and Scottish Gaelic: A European perspective. Language Problems & Language Planning, London: 2009, 31 s. ISSN: 02722690

ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha: 1994, 385 s. ISBN 8071163759, 9788071163756.

ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. Praha: Slon, 2007. 270 s. ISBN 978-80-86429-61-8.

WALSH, J. Contests and contexts : the Irish language and Ireland's socio-economic development. Oxford : Peter Lang: 2011. ISBN: 978-3-03911-914-1.
Předběžná náplň práce
Východiskem práce bude historické postavení irštiny a příčiny jejího ústavně ukotveného postavení v kontextu současného postavení angličtiny v Irsku.
Druhou částí práce bude analýza postavení irštiny na úrovni EU (problematika menšinových jazyků v EU) a důvody, které vedly irskou vládu k zrušení práva na výlučnost irštiny a akceptování angličtiny jako relevantního jazyka vydávaných dokumentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK