Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí fonetiky v učebnicích francouzského jazyka
Název práce v češtině: Pojetí fonetiky v učebnicích francouzského jazyka
Název v anglickém jazyce: Approach to Phonetics in French Textbooks
Klíčová slova: fonetika, francouzština, metody, motivace, učebnice, cvičení, vývoj
Klíčová slova anglicky: phonetics, French, methods, motivation, textbook, evolution
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2016
Datum zadání: 01.06.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Champagne-Muzar,C.: Le point sur la phonétique
Dohalská, M.a Vychopňová, K.: Didactique de la phonétique et phonétique en didactique de FLE.
Fenclová, M.: Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický prblém.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK