Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Pravoúhlá axonometrie pro střední školy
Název práce v češtině: Pravoúhlá axonometrie pro střední školy
Název v anglickém jazyce: Orthogonal axonometry for secondary schools
Klíčová slova: pravoúhlá axonometrie, pravoúhlé promítání, zobrazení, zářezová metoda, konstrukční úlohy
Klíčová slova anglicky: orthogonal axonometry, orthogonal projection, projection, intersection, constructions tasks
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2016
Datum zadání: 07.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.09.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce naváže na bakalářskou práci Středoškolské kapitoly z pravoúhlé axonometrie, kterou studentka obhájila v roce 2015. Text původní bakalářské práce, doplněný historickým úvodem a interaktivními prvky, bude zpřístupněn široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Studentka dále rozšíří databázi řešených úloh a prozkoumá a zhodnotí současný stav učebnic a výuky pravoúhlé axonometrie na středních školách.
Seznam odborné literatury
Současné středoškolské i vysokoškolské učebnice deskriptivní geometrie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK